Livsmedelsverket rekommenderar ökat intag av baljväxter – för en mer hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har nyligen föreslagit nya nationella mål för en mer hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Däribland rekommenderas ett ökat intag av baljväxter, frukt och grönt med 50 procent till år 2035 från år 2021 – något som Färsodlarna vill vara med och bidra till!

Sättet vi äter på i Sverige idag leder till risker för folkhälsan. Våra matvanor kopplas till sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt olika cancerformer. Därför har Livsmedelsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten presenterat ett förslag till nya nationella mål med förändringar i matkonsumtionen som ska ske till år 2035, för en bättre och mer jämlik folkhälsa.

Sex delmål har föreslagits där en av dem innefattar ett ökat intag av bland annat baljväxter. Livsmedelsverket formulerar delmålet så här: ”Konsumtionen av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär har ökat med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021”. Baljväxter innehåller många viktiga näringsämnen så som fibrer, protein samt viktiga mineraler och vitaminer. Eftersom baljväxter har ett högt proteininnehåll fungerar de, tillsammans med en varierad kost, som en bra ersättare för kött. Dessutom ger en måltid med baljväxter lång mättnadskänsla och en stabil blodsockernivå. Baljväxter är även en god källa till järn, ett näringsämne som många har brist av. Färsodlarnas produkter består till största del av baljväxterna sötlupin, åkerböna och gråärta. Dessa baljväxter har ett högt näringsvärde och går dessutom att odla i Sverige!

Målen innefattar även att livsmedelskonsumtionen ska ha en minskad påverkan på klimat och miljö. Det strävas bland annat efter en ökad biologisk mångfald och minskade klimatutsläpp. Även här är Färsodlarna med och bidrar! När vi väljer svenskodlade baljväxter som bas för våra vegoprodukter stöttar vi lokal produktion, gynnsamma odlingsmetoder och en minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. Därmed gynnas den biologiska mångfalden och långa transportsträckor kan minskas. Läs gärna mer om våra respektive baljväxter sötlupin, gråärt och åkerböna och hur de har en positiv påverkan på hälsa och klimat.

Färsodlarna är stolta över att få vara med och bidra till en mer hälsosam och hållbar kost enligt Livsmedelsverkets nya rekommendationer!

Källa: Livsmedelsverket.  


Publicerad 27 feb 2024

Senaste nytt