Färsodlarna - Om oss -Märkningar - Klimato

Klimato

En hållbar klimatbudget för varje måltid

Klimato är ett verktyg som används för att beräkna koldioxidavtryck på recept och används av företag för att beräkna och rapportera sina utsläpp. På så sätt blir det enkelt att analysera receptens påverkan på klimat och utefter det utveckla recepten för att minska klimatavtrycket. Receptet får en etikett utefter hur hållbart resultatet blir, som visas med hjälp av färger i trafikljusskalan samt i kilo koldioxidekvivalenter per portion. WWF menar på att en hållbar måltid har en klimatbudget på 0,5 kg CO2e per måltid eller totalt 11 kg CO2e per vecka. Klimato gör det enklare för företag att nå sina hållbarhetsmål samt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till sina kunder. Etiketterna från recepten kan användas på menyer eller hemsidor för att göra det synligt för företagets gäster eller kunder.

Data som används i klimatuträkningarna av recept är tagna från studier där metoden för livscykelanalys (LCA) har tillämpats. Livscykelanalys beräknar koldioxidutsläpp och miljöpåverkan som uppstår vid varje steg under livscykeln av en produkt. Databasen på Klimato innehåller tusentals ingredienser som gör det enkelt att beräkna kompletta recept. Verktyget tar till och med hänsyn till produktionsmetod och produktionsland, eftersom koldioxidavtryck av en produkt kan skilja sig mycket mellan olika länder. Med produktionsmetod menar man om ingrediensen är konventionell eller ekologisk odlad. Klimato har samarbeten med forskningsinstitut och kan på så sätt säkerställa att deras metoder för att beräkna koldioxidavtryck är aktuella och korrekta.

Källa: Klimato. WWF.