Färsodlarna - Svenskodlad Vegofärs - Ingredienser - Åkeröna - Fyra Grödor

CarbonCloud

För ett kontrollerat koldioxidavtryck

CarbonCloud hjälper aktörer inom livsmedels- och dryckesindustrin att beräkna klimatavtrycket för sina produkter. CarbonCloud är uppbyggd på en modell som beräknar exakta koldioxidavtryck för livsmedel för att företag ska kunna kommunicera, rapportera och förbättra sina hållbarhetsinitiativ. Ett koldioxidavtryck för ett livsmedel beskriver hur mycket livsmedelsprodukten bidrar till klimatförändringen genom olika växthusgasutsläpp. Koldioxidavtrycket beskrivs oftast med kilo koldioxidekvivalenter per kilo produkt av livsmedlet. CarbonCloud räknar därför ut vad företagets livsmedelsprodukter har för utsläpp.

CarbonCloud inkluderar alla delar inom livsmedelsproduktion när klimatavtryck beräknas så som odling, förädling, energianvändning, transporter och förpackning. Detta för att produkterna ska kunna jämföras så precist som möjligt med varandra. Med 50 000 produkter och ingredienser i databasen blir uträkningarna mer exakta och jämförbara med varandra. CarbonCloud beräknar alltså produktens koldioxidavtryck från ”vagga till grind”, där vaggan står för produktion av råvaror och insatsmedel och grinden symboliserar hyllan i din livsmedelsbutik. Fokuset hamnar därmed enbart på klimatförändringar, och andra relaterade livsmedelsproduktionseffekter så som övergödning och förlust av biologisk mångfald inkluderas inte i CarbonCloud.

Källa: CarbonCloud.