Färsodlarna - Om oss -Märkningar - Nyckelhålsmärkning

Nyckelhålsmärkt

Ett enkelt och hälsosamt val för konsumenten

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets egen märkning som förenklar valet av mer hälsosamma livsmedel för konsument. Mer hälsosamma matvanor gör oss piggare och minskar risken för kroniska sjukdomar, så som hjärt- och kärlsjukdom, vissa cancerformer, typ 2 diabetes samt övervikt. Nyckelhålsmärkningen har funnits i över 30 år i Sverige.

Nyckelhålet innebär att produkten innehåller mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och minder samt nyttigare fett. Sötningsmedel eller ingredienser med sötande egenskaper får inte ingå i livsmedlet. Olja eller annat fett som används i produkten får innehålla högst 2 gram industriellt framställda transfettsyror per 100 gram olja eller fett.

Nyckelhålet kan hittas på många olika livsmedelskategorier, både förpackade och oförpackade livsmedel. Även frysta och färska grönsaker, färdigrätter, bröd och fisk kan vara Nyckelhålsmärkta. Olika livsmedelsgrupper innehåller olika sorters näring och i olika mängder, vilket betyder att exempelvis köttbullar jämförs med köttbullar och bröd jämförs med bröd. Därav är flingor märkta med nyckelhålet ett mer hälsosamt val än flingor utan märkningen.

För att en produkt ska få märkas med Nyckelhålet måste den uppfylla vissa kriterier och regler utifrån den livsmedelsgrupp produkten tillhör. Det är upp till producenten att ansvara för att reglerna följs. Nyckelhålsmärkningen är en oberoende märkning och är gratis och frivillig att använda för företag som producerar livsmedel som är godkända enligt Nyckelhålets regler. Kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för kontroll av nyckelhålsmärkningen i första hand. Livsmedelverket kontrollerar vissa större producenter av nyckelhålsmärkta produkter.

Källa: Livsmedelsverket.