Färsodlarna - Om oss -Märkningar - Från Sverige

Från Sverige

Odlat, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige

Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning som gör det enkelt att välja svenskproducerade livsmedel och råvaror. Märkningen innebär att livsmedlet är odlat, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. När det gäller animaliska produkter måste djuret vara fött, uppfött och slaktat i Sverige. Målsättningen med Från Sverige är att bidra till ett livskraftigt svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion för att kunna fortsätta producera och förädla svenska produkter i framtiden. Från Sverige-märkningen kan hittas på de flesta livsmedelsprodukterna, på allt ifrån mejeri och honung till färdigrätter och bröd. Till och med växter och blommor kan bli märkta med Från Sverige.

I sammansatta livsmedel behöver minst 75% vara svenskt för att få använda märkningen. Om livsmedlet innehåller någon form av kött, mjölk, ägg, fågel, fisk eller skaldjur måste det alltid vara av 100% svenskt ursprung. Produkten måste även vara förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige för att bli märkta med Från Sverige. En av anledningarna till att gränsen är på 75% är att flera smaksättningar och kryddor inte går att odla i Sverige. Salt som de flesta produkterna innehåller går inte heller att odla i Sverige. Från Sverige vill fortsätta inspirera svenska producenter till att utveckla och lyfta svenska råvaror med hjälp av influenser från världens alla hörn.

Företag som är märkta med ursprungsmärkningen Från Sverige är certifierade enligt ett kvalitetssystem. För att kontrollera så att företaget lever upp till de kriterierna som krävs för märkningen utförs revisioner hos företagen av fristående certifieringsorgan. Detta för att du som konsument ska kunna lita på och känna förtroende till märkningen på de produkter som är märkta med Från Sverige.

Källa: Från Sverige.